Ochranné známky          Patenty         Dizajny         Úžitkové vzory


Ing. Štefan  Holakovský
-----------------------------


PROFIL

PRIEMYSELNÉ
VLASTNÍCTVO


SLUŽBY


PUBLIKÁCIE (Moje)FOTO - VIDEO


KONTAKTY


Mapa stránky


   „Užitočnejšie ako tvrdo pracovať je tvorivo myslieť.“ (Štefan Holakovský)            
                  

Ukážky vynálezov, ktoré zastupuje Ing. Š. Holakovský a boli na nich udelené patenty: