Ing. Štefan  Holakovský
-----------------------------


PROFIL

PRIEMYSELNÉ
VLASTNÍCTVO


SLUŽBY


PUBLIKÁCIE (Moje)FOTO - VIDEO


KONTAKTY


Mapa stránky

Ochranné známky          Patenty         Dizajny         Úžitkové vzoryznamky

     Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek označenie, najmä slová vrátane osobných mien, kresby, písmená, číslice, farby, tvar tovaru alebo tvar obalu tovaru alebo zvuky, ak je toto označenie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby a môže byť vyjadrené v registri ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva SR spôsobom, ktorý umožňuje jasne a presne určiť predmet poskytnutej ochrany.  
  
         Na základe žiadosti úrad platnosť zápisu ochrannej známky obnoví na ďalších desať rokov.
Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.Ukážka označení, ktoré zastupuje alebo vytvoril Ing. Š. Holakovský