Ing. Štefan  Holakovský
-----------------------------


PROFIL

PRIEMYSELNÉ
VLASTNÍCTVO


SLUŽBY


PUBLIKÁCIE (Moje)FOTO - VIDEO


KONTAKTY


Mapa stránk
Ochranné známky          Patenty         Dizajny         Úžitkové vzory

PRIEMYSELNÉ VLASTNÍCTVO


     „Nepatentuj to, čo potentuješ a nepotentuj to, čo patentuješ.“  (Štefan Holakovský)

         
          Ústredným orgánom štátnej správy  pre  oblasť  priemyselného
  vlastníctva  je      
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(ÚPV SR).


ÚPV SR vykonáva ústrednú štátnu správu v oblasti ochrany:
  • vynálezov,
  • ochranných známok,
  • úžitkových vzorov,
  • dizajnov,
  • topografií polovodičových výrobkov,
  • označení pôvodu výrobkov,
  • zemepisných označení.
ÚPV SR  vedie  ústredný fond patentovej literatúry a zabezpečuje výmenu
a sprístupňovanie informácií v oblasti priemyselných práv.

Sídlom ÚPV SR je Banská Bystrica.