Ing. Štefan  Holakovský
-----------------------------


PROFIL

PRIEMYSELNÉ
VLASTNÍCTVO


SLUŽBY


PUBLIKÁCIE (Moje)FOTO - VIDEO


KONTAKTY


Mapa stránky

Zamestnania       Certifikáty       Ocenenia       Iní o mne       Patenty 

Publikačná činnosť               Iné aktivity
 „Neúspech z ktorého sa poučíš je užitočnejší, ako úspech z ktorého sa nepoučíš.“
(Štefan Holakovský)2014 Honorary Member of the European Who is Who Association (Brusel)

2011 Čestný odznak „REJOINING ROTARY“ za aktívnu účasť a uznanie zásluh pre
          návrat Rotary do Československa

2007 Čestné uznanie WIPO - Svetová organizácia duševného vlastníctva
          združujúca cca 180 krajín (Ženeva)

2001 Čestné uznanie ÚPV SR za popularizáciu vedy a techniky,
          najmä priemyselno-právnej ochrany na Slovensku

1985 Diplom z medzinárodnej výstavy vynálezov (Plovdiv)

1982 Strom života (medaila)

1981 „Za úspešnú prácu v strojárstve“

1978 Laureát medzinárodnej výstavy vedecko-technickej tvorivosti (Moskva),

1978  a 1979 strieborné medaily - ZENIT