Rádiá

Index | Previous | Next


Kabelkové tranzistorové rádio Tesla T 58 (1958)

Kryštálka

Kryštálka (2)

Kryštálka v pohľadnici (cca 20-té roky minulého storočia)

Prvé rádia

Reproduktor (tridsiate roky minulého storočia)

Reproduktory (20-té roky minulého storočia)

Rádio (cca 30-té roky minulého storočia)

Rádio Crosley (Prvá polovica dvadsiatych rokov minulého stororčia)

Tranzistor. rádio puk
by AAA WEB ALBUM