Fotoaparáty

Index | Previous | Next


Detektívny fotoaparát (r. 1886)

KODAK No. 2 (r. 1896)

Stereo Mikroma (r. 1960)

Stereofotoaparát

Tzv. mechový fotoaparát (cca dvadsiate roky minulého storočia)
by AAA WEB ALBUM